Início

Aviso Legal

En cumprimento co deber de información recollido en artigo 10 da Lei 34/2002, do 11 de xullo, de Servizos da Sociedade da Información e do Comercio Electrónico, a continuación faise constar:

1.1. DATOS IDENTIFICATIVOS DO RESPONSABLE

  • A titular desta páxina é Alba Garcia Oreiro (79.339.584A),  y Marcos Lamas Sánchez (45.906.880F)
  • Con domicilio social en xxx
  • Email: info@olamatrona.com
  • Registro Sanitario C-15-004609

1.2 USO DO SITIO WEB

A web proporciona o acceso a informacións, servizos e datos (en diante, “os contidos”) propiedade de Alba Garcia Oreiro (79.339.584A),  y Marcos Lamas Sánchez (45.906.880F). O USUARIO asume a responsabilidade do uso da web. Alba Garcia Oreiro (79.339.584A),  y Marcos Lamas Sánchez (45.906.880F) resérvase o dereito de retirar todos aqueles comentarios e achegas que vulneren o respecto á dignidade da persoa, que sexan discriminatorios, xenófobos, racistas, pornográficos, que atenten contra a mocidade ou a infancia, a orde ou a seguridade pública ou que, asu xuízo, non resultasen adecuados para a súa publicación.

En calquera caso, Alba Garcia Oreiro (79.339.584A),  y Marcos Lamas Sánchez (45.906.880F) non serán responsables das opinións vertidas polos usuarios a través do blog ou outras ferramentas de participación que poidan crearse, conforme ao previsto na normativa de aplicación.

1.3 CAPTURA DE INFORMACIÓN

Cookies de rastrexo, conforme ás seguintes regras:

– Navegación e Dirección IP: Ao navegar por esta web, o usuario facilita de forma automática ao servidor da web información relativa á túa dirección IP, data e hora de acceso, o hipervínculo que lle ha reenviado a estas, o teu sistema operativo e o navegador utilizado. A Axencia Española de Protección de Datos considera o IP como dato de carácter persoal. Esta web non utilizará o IP para identificar aos seus usuarios, estes datos serán gardados e utilizados unicamente para o control e realización de estatísticas de acceso e visitas á web, para analizar tendencias, administrar o sitio, e para recompilar información demográfica sobre a nosa base de usuarios no seu conxunto. En ningún caso serán comunicados ou cedidos a terceiros.

1.4 PROPIEDADE INTELECTUAL E INDUSTRIAL:

Alba Garcia Oreiro (79.339.584A),  y Marcos Lamas Sánchez (45.906.880F) por si ou como cesionaria, é titular de todos os dereitos de propiedade intelectual e industrial da súa páxina web, así como dos elementos contidos na mesma (a título enunciativo, , son, audio, vídeo, software ou textos; marcas ou logotipos, combinacións de cores, estrutura e deseño, selección de materiais usados, programas de computador necesarios para o seu funcionamento, acceso e uso, etc.), titularidade de Alba Garcia Oreiro (79.339.584A),  y Marcos Lamas Sánchez (45.906.880F) ou ben das súas licenciantes. Todos os dereitos reservados.

Calquera uso non autorizado previamente por Alba Garcia Oreiro (79.339.584A),  y Marcos Lamas Sánchez (45.906.880F) será considerado un incumprimento grave dos dereitos de propiedade intelectual ou industrial do autor.

1.5 EXCLUSIÓN DE GARANTÍAS E RESPONSABILIDADE

Alba Garcia Oreiro (79.339.584A),  y Marcos Lamas Sánchez (45.906.880F) non se fai responsable, en ningún caso, dos danos e prexuízos de calquera natureza que puidesen ocasionar, a título enunciativo: por erros ou omisións nos contidos, por falta de dispoñibilidade do sitio web, – o cal realizará paradas periódicas por mantementos técnicos – así como pola transmisión de virus ou programas maliciosos ou lesivos nos contidos, a pesar de adoptar todas as medidas tecnolóxicas necesarias para evitalo.

1.6 MODIFICACIÓNS

Alba Garcia Oreiro (79.339.584A),  y Marcos Lamas Sánchez (45.906.880F) resérvase o dereito de efectuar sen aviso previo as modificacións que considere oportunas na súa web, podendo cambiar, suprimir ou engadir tanto os contidos e servizos que se presten a través da mesma como a forma na que estes aparezan presentados ou localizados na súa web.

1.7. XENERALIDADES

Alba Garcia Oreiro (79.339.584A),  y Marcos Lamas Sánchez (45.906.880F) perseguirá o incumprimento das presentes condicións así como calquera utilización indebida da súa web exercendo todas as accións civís e penais que lle poidan corresponder en dereito.

1.8. MODIFICACIÓN DAS PRESENTES CONDICIÓNS E DURACIÓN

Alba Garcia Oreiro (79.339.584A),  y Marcos Lamas Sánchez (45.906.880F) poderá modificar en calquera momento as condicións aquí determinadas, sendo debidamente publicadas como aquí aparecen. A vixencia das citadas condicións irá en función da súa exposición e estarán vixentes ata que sexan modificadas por outras debidamente publicadas